PENAFIAN

Kandungan laman web ini telahpun melalui hasil kajian yang dilakukan oleh pengarang yang berkisarkan tentang teknik Urut Batin dan atau mana-mana perubatan tradisional lain yang mempunyai perkaitan dengannya. Ia bertujuan sebagai pembelajaran dan supaya teknik-teknik agak lama ini dapat digunakan untuk meningkatkan tahap kesihatan seksual kaum lelaki. Keberkesanan teknik-teknik ini adalah berdasarkan kepada popularitinya yang masih berterusan sehingga kini dan digunakan dalam amalan rawatan holistik semasa walaupun cara ini secara amnya masih belum disahkan sepenuhnya oleh Sains dan Perubatan Barat.

Segala maklumat mengenai tawaran perkhidmatan yang disebutkan dalam website ini, bukanlah satu nasihat untuk pengubatan dan bukan juga pengganti kepada nasihat perubatan. Adalah diharapkan supaya ia tidak dijadikan altenatif lain untuk mengelak dari mendapatkan arahan perubatan professional.

www.urutbatinmanhoodmassage.com secara langsung atau tidak langsung, sama ada secara nyata ataupun tersirat, tentang ketepatan kandungan, ketepatan masa atau keseluruhan bagi mana-mana maklumat yang terkandung atau dirujuk dalam laman web ini dan dengan ini tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kesilapan atau apa-apa yang tertinggal untuk disebutkan dalam kandungan website ini.

Segala rujukan kepada rawatan-rawatan yang disebutkan, adalah berdasarkan kajian-kajian yang telah dibuat dan juga melalui pengalaman yang dilalui oleh penulis. Walaubagaimanapun, pembaca yang memperolehi maklumat dari website ini adalah digalakkan untuk merujuk dengan sumber-sumber lain untuk membuat perbandingan dan memastikan kesahihan maklumat yang diperoleh, dan adalah sangat digalakkan juga sekiranya merujuk khidmad nasihat daripada pakar kesihatan masing-masing sebelum membuat apa-apa keputusan mengenai penjagaan kesihatan, sama ada berasaskan kaedah-kaedah tradisional ataupun barangan atau perkhidmatan yang disebutkan dalam website ini.

www.urutbatinmanhoodmassage.com mengaku tidak bertanggungjawab terhadap apa jua tindakan yang dilakukan oleh pembaca yang diperolehi daripada website ini.

 

SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA TERMA DAN SYARAT YANG DINYATAKAN DALAM PERJANJIAN INI ADALAH TERTAKLUK KEPADA PERUBAHAN DAN KEMASKINI PADA BILA-BILA MASA, DAN PENGGUNA WEBSITE AKAN TERIKAT DENGAN TERMA DAN PERUBAHAN TESEBUT.

ANDA BERSETUJU DENGAN TERMA DAN SYARAT-SYARAT INI APABILA MENGGUNAKAN MAKLUMAT TERKANDUNG DALAM WEBSITE INI.

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.